Klottersanering
klottersanering_städexperten

Klottersanering


Klotter och graffiti är skadegörelse som kostar fastighetsägare och kommuner miljontals kronor varje år. Klotter som får sitta kvar har en tendens till att locka till sig fler klottrare.

Många kommuner tillämpar en klotterpolicy med nollvision vilket innebär att klotter ska tas

bort så fort som möjligt, helst inom ett dygn. Själva klotterbortagningen beror mest på färgen

som applicerats, hur länge färgen brunnit fast på ytan och vilket material färgen applicerats på. Vanligtvis behandlas klotter med biologiskt nedbrytbar kemisk teknisk produkt som verkar några timmar, därefter spolas ytan med hett vatten under högtryck. Vid behov upprepas behandlingen..


Om du har frågor om våra tjänster, tveka inte att kontakta oss.