Fasadtvätt
fasadtvätt_städexperten

Fasadtvätt


Sverige har generellt blivit mer och mer fuktigt. Det ser man lättast på nybyggda fastigheter som redan efter ett par år har synlig algbeläggning. Alger binder fukt vilket är dåligt för en fastighet eftersom det framkallar röta och mögelangrepp. Dessutom ger algbeläggning ett fult intryck vilket även sänker fastighetens värde. Med regelbunden fasadtvätt kan du hålla din fastighet i fräscht skick - länge. Vi erbjuder fasadtvätt med högtryckstvätt metoden (rekommenderas ej på träfasad) och med ultrarent vatten. Vi kan tvätta alla typ av fasad såsom plåt,trä,puts m.m. För tvätt av träfasad rekommenderar vi tvätt med ultrarent vatten.

Varför?

Vid tvätt med ultrarent vatten matas vatten till tvättytan under lågtryck och då vatten tränger ej djupt in i träfibrerna. Detta innebär t.ex. att vid ommålning av trähus behöver fasaden inte torka mer än 12 timmar.  Eftersköljningen sker även den med ultrarent vatten så att inga partiklar som finns i tappvattnet blir kvar på ytan, vilket betyder att färgen fäster bättre.

Vi använder lätta kolfiberstänger och oftast behövs ingen lift eller byggande av ställning.


Vid behov fasadtvätt kan kombineras med Grön-fri behandling.

Grön-fri medel är effektiv mot påväxt av alger och lav. Grön-Fri kan användas på både målade och obehandlade material såsom trä, puts, sten, tegel, betong, eternit, plåt, takpapp, plast, textilier m.m.

Vid behandling med Grön-Fri dör påväxten omgående. På väderutsatta ytor såsom tak spolar regnet med tiden bort resterna utan att ytan behöver bearbetas i efterhand. Alger är normalt borta inom ett år och lav efter ca två år. På målade vertikala ytor, t.ex. fasader, krävs det i de flesta fall att ytan tvättas för att resterna helt ska försvinna. Låt Grön-Fri verka i minst ett dygn om ytorna ska tvättas. Grön-Fri har en förebyggande effekt eftersom näringsämnen på ytan neutraliseras. Etablering av ny påväxt kan ske först när nya näringsämnen har fastnat på ytan. På t.ex. tak tar det generellt upp till 4 år innan ny påväxt syns igen, på utsatta skuggiga ytor kan det komma tillbaka tidigare.


Om du har frågor om våra tjänster, tveka inte att kontakta oss för en skräddarsydd lösning som

passar dig som kund bäst.