Om oss

 Miljöpolicy


Vårt miljöarbete ska vara ett långsiktigt arbete och en integrerad del i vår verksamhet, där alla våra medarbetare deltar aktivt i miljöarbetet. Vi ska fortsätta att ställa miljökrav på våra leverantörer. De produkter som vi använder ska bestå av återvinningsbart material och vara fria från miljöfarliga ämnen.

Alla kem-produkter som vi använder ska klara kriterierna för Bra Miljöval, Svanen, Naturskyddsföreningen eller annan miljömärkning.

För att få nöjda kunder behöver vi nöjda, motiverade och engagerade medarbetare.Städningen ska bedrivas så att både kunden och våra medarbetare känner trivsel. Våra städmetoder är moderna, effektiva och miljöanpassade.

Vidare ska städningen vara till för att vårda lokalerna och deras inredning.miljöpolicy_städexperten
kvalitetspolicy_städexperten


Kvalitetspolicy


Städexperten Sydsverige AB ska erbjuda företag, organisationer,

offentliga verksamheter och privatpersoner kompletta, kund- och

miljöanpassade lokalvårdstjänster så att de kan koncentrera sig på sin

kärnverksamhet.Verksamheten ska bedrivas med uthållig lönsamhet

och med miljö och arbetsmiljö integrerat i kvalitetsarbetet.

Vårt kvalitetsarbete innebär att kundernas krav ska uppfyllas!

Städningen ska bedrivas så att kundernas medarbetare och besökare känner trivsel. Städningen syftar även till att vårda lokalerna och deras inredning. Den ska genomföras med rätt metoder och på rätt tid.

Om oss


Städexperten Sydsverige AB är ett välskött serviceföretag som har varit verksamt sedan år 2007. Idag har vi upp till tio anställda och över trettio nöjda kunder. Alla våra anställda utbildas internt för att vi ska kunna erbjuda våra kunder bästa tänkbara service och kvalitet. Alla anställda är olycksfallsförsäkrade och företaget har ansvarsförsäkring.

Städexperten Sydsverige AB är medlem i Svensk Näringsliv och har kollektivavtal med

Almega Serviceentreprenörerna.Vi strävar efter en personlig relation till våra kunder och vi vill skapa ett långsiktigt samarbete som lönar sig för båda parter.

Vår kundkrets består av såväl privatpersoner som företag, organisationer och offentlig verksamhet. Vi arbetar främst i Halmstad med omnejd, men när det gäller större uppdrag kan vi arbeta i nästan hela Sverige.

Referenser lämnas på begäran.